• Dnešek / TODAY O nás / About us Hudba / Music
 • NO
  faceb                                                               
  Sebrané dílo
  Collected Works
  Email: info@nocnioptika.net

  Listen to Night Sight music at SPOTIFY!


   

  Na sklonku roku 2017 vydali jsme sociálně-revoluční psychoterapeutické album CORAL BELIEFS THEORY (Arta Records), jehož diagnostická i léčebná koncepce byla vyvinuta ve spolupráci s Institutem kognitivně behaviorální terapie. Tisíce spokojených klientů!
  At the end of 2017, we released the social-revolutionary psychotherapeutic album CORAL BELIEFS THEORY (Arta Records), whose diagnostic and curative concept was developed in collaboration with the Institute of Cognitive Behavioral Therapy. Thousands of satisfied clients!
  Ohlasy / responses:

  NOCBTimg

  Noční Optika v létě 2015 pro Diakonii ČCE nahrála, rozmixovala a vydala benefiční album COMING SO(O)N…, složené z autorských úprav adventních a vánočních písní (a jedné pašijové).

  In Summer 2015, Night Sight did record, mix and release a benefit album COMING SO(O)N… for the Diaconia of the Evangelic Church of Czech Brethen, based on adaptations of advent and Christmas songs (and one Passion song).

  Ohlasy / responses: Milan Tesař, Jakub Dvořáček a Mirek Nosek v pořadu Jak se Vám líbí (radio interview)


  csoon
  N
  ení to tak dlouho, co jsme natočili třetí album ASTIGMA, které je také naším posledním kusem standardně vydaným (Arta Records, 2013). Jde o nahrávku přelomovou - méně pro naši tvorbu a daleko spíše pro žánrové tříbení českoslovanské populární hudby. Zde klíčí sémě chatter music.
  astigma
  Ohlasy / Responses:

  Český rozhlas Jazz - Album týdne / Czech Radion Jazz - Record of the Week

  Český rozhlas Jazz - Rozhovor měsíce / Czech Radio Jazz - Interview of the Month

  Rozhovor s Milanem Tesařem otištěný v časopise Harmonie / Interview with Milan Tesař in Harmonie mag


  Rozhovor v radiu Proglas / Interview in Proglas radio  N
   a druhé placce jsme se rozmáchli ku ztepilému gestu mezi slechem a zemí. Jmenuje se však STROJEK Z PŮDY, je neméně barometrické a jak praví jeden z nadšených kritiků, jest "témbrově zajímavější".  K mání u ARTA Records.
  Strojek
  On the second record , we  raised our hands in a strapping gesture beween  ear and earth. However, its name is MACHINE FROM THE ATTIC, it is no less barometrical and as one of the  enthusiastic  reviewers wrote, its "timbre is even more  attractive". Available at  ARTA Records.

  „Člověk je skoro v pokušení domnívat se, že tento útvar míval dříve nějakou účelnou podobu a teď že je jen polámán. Tak tomu však patrně není; alespoň tomu nic nenasvědčuje; nikde nejsou vidět žádné pahýly nebo stopy lomu; jako celek se to sice zdá nesmyslné, ale svým způsobem uzavřené. Ostatně nic bližšího o tom nelze říci …“
  Franz Kafka
  “One is tempted to believe that the creature once had some sort of intelligible shape and is now only a broken-down remnant. Yet this does not seem to be the case; at least there is no sign of it; nowhere is there an unfi nished or unbroken surface to suggest anything of the kind; the whole thing looks senseless enough, but in its own way perfectly finished. In any case, closer scrutiny is impossible …”
  Franz Kafka
  Další ohlasy / Another responses:
  Lubomír Dorůžka - recenze pro časopis Harmonie - review for the magazine Harmonie
  Jan Mazura - rozhovor s kapelou pro časopis Harmonie - interview with the band for Harmonie
  Petr Vidomus - Český rozhlas Jazz - Album týdne / Czech Radio Jazz - Record of the Week
  and so on...


  Herbarium
  N
  aši první a delikátně navoněnou nahrávku zvanou Herbarium (2007) zakoupíte u vydavatelství ARTA nebo u každého zdatného prodejce hudby.

  Our first and delicately flavoured record called Herbarium (2011) you can buy at the webpage of our label ARTA or in any capable music shop.  CD Herbarium v tiskovinách:

  Lubomír Dorůžka, MF Dnes 21.9.2007 - Napětí noční optiky

  První album skupiny Noční optika je u nás závanem větru z jiného směru. Sympatický je už způsob, jímž se mladí hudebníci pokoušejí přiblížit své zaměření. Jejich výchozím pólem je prý „zčásti jazz, zčásti hudba klasická. Výsledkem je jakási periferie, předměstí jazzového mainstreamu, kam probleskují ozvuky pulzující horečky metropole i vanutí zešeřelých hladin lesních tůní. Meditace neurotikova a úprk flegmatika zde splývají v herbář polozapomenutých živočichů.“
  V hudebních termínech bychom mohli říci, že jejich tvorba svým zaměřením - což vůbec neznamená svým zvukem - poněkud připomíná skladby Igora Stravinského z jeho jazzového období. O jazzu vědí nesporně víc, než věděl Stravinskij, avšak společné mají to vnitřní nervní napětí, vyrůstající nikoliv „jazzovým“ způsobem z tenze mezi základním pulzem a frázováním sólových hlasů, nýbrž z neustále těkavého rytmického členění. „Jazzový“ zvuk ozvláštňuje především flétna Štěpána Zbytovského, k níž se pojí čtyřčlenná rytmika, piano tu ovšem může střídat i cembalo, baskytara violoncello. O skladby se autorsky dělí pianista Jakub Dvořáček a kytarista Miroslav Nosek.
  Jazzový posluchač na CD Herbarium slyší zvuky i melodické kontury, které mu nabízí soudobý jazz. Improvizace je v dokonalé rovnováze s předem vypracovaným kompozičním plánem jak v rámci každé skladby, tak celého alba. Střídají se pomalá i rychlá tempa, zvuková zahuštění, riffové rozvíjení i plynulejší melodika. Chybí tu ovšem nálada jazzového „vaření“ - nahrazuje ji spíše stupňování zvukové intenzity až k téměř rockově zkresleným rejstříkům. Ale i v těchto partiích se projevuje stavební koncepce, konkrétně v náhlém zvukovém pročistění a vysazení rytmu před závěrečnou gradací. Ta je snad nejcennějším přínosem debutu Herbaria - od čtyřminutovek, jako je Hon na slova, až k nejrozsáhlejší, téměř desetiminutové závěrečné Ženě v černém, která rozvíjí kompoziční plán z pomalé lyriky přes logicky vyrůstající zvýšení intenzity až k pečlivě připravenému závěru.